Про нас Журнал Створити магазин

ПОЛІТИКА ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Дата публікації: 25 октября 2023

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Політика означає цей документ, розміщений у мережі інтернет за адресою: https://flowwow.com/en-en/docs/personal-data

Персональні дані будь-яка інформація, що стосується суб'єкта даних.

Субʼєкт даних ідентифікована або така, що піддається ідентифікації, фізична особа (особа, яку можна прямо або побічно ідентифікувати, зокрема, за допомогою посилання на ідентифікатор, як-от ім'я, ідентифікаційний номер, дані про місцеположення, онлайновий ідентифікатор або один чи декілька чинників, специфічних для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної ідентичності цієї фізичної особи).

Обробка ﹣будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з персональними даними з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включно зі збиранням, записуванням, організацією, структуруванням, накопиченням, зберіганням, адаптуванням або зміною, завантаженням, переглядом, використанням, розкриттям за допомогою передавання, розповсюдженням або іншим видом надання доступу, співставленням або комбінуванням, скороченням, видаленням або знищенням.

Компанія ﹣юридична особа FLOWWOW Kft., створена та діюча за законодавством Угорщини, реєстраційний номер: 01-09-398308, адреса: вулиця Паулай Еде 16, Будапешт, 1061 Угорщина.

Сервіс ﹣усі сторінки веб-сайту, розташовані за адресою https://flowwow.com/, а також мобільні застосунки, що перебувають під управлінням Компанії.

Користувач ﹣Суб'єкт даних, який надав свої Персональні дані Компанії у зв'язку з: (1) використанням Сервісу, та/або (2) отриманням або наданням послуг при використанні Сервісу.

Продавець ﹣Користувач, який здійснює реалізацію товарів з використанням Сервісу.

Покупець ﹣Користувач, який здійснює придбання товарів з використанням Сервісу для особистих некомерційних цілей.

Одержувач﹣ Суб'єкт даних, зазначений Покупцем як одержувач товару, у разі, коли Покупець не є одержувачем товару.

А. КОНТАКТИ

01. Якщо у вас є запитання, коментарі або побажання, пов'язані з Політикою, будь ласка, напишіть нам за адресою: hu@flowwow.es.

1. ПРЕДМЕТ. ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Політика визначає порядок обробки та захисту Компанією (далі - "Компанія", "Flowwow", "ми", "нас", "наш", "наші", "нам", "нами") персональних даних Суб'єктів даних (далі - "ви", "вас", "ваш", "ваші", "ваші", "вам", "вами"), отриманих (зібраних) Компанією: (1) під час користання вами Сервісу, (2) у разі, коли ми надаємо вам або ви надаєте нам послуги, а також у зв'язку з: (3) діяльністю, здійснюваною відповідно до установчих документів Компанії, (4) укладенням будь-яких договорів та угод і виконанням умов укладених договорів та угод, однією зі сторін яких є Компанія або Суб'єкт даних, (5) здійсненням прав та виконанням обов'язків, що виникають із трудових правовідносин, стороною яких є Компанія, (6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством Угорщини чи іншими нормативними актами, що регламентують умови оброблення Персональних даних, або Політикою.

1.2 Вимоги політики застосовуються:

(1) до Суб'єктів даних (див. докладніше Додаток № 02 до Політики)

(2) до інших осіб у разі необхідності їхньої участі в процесах оброблення Персональних даних, у випадках передання Персональних даних Компанією контрагентам на підставі доручень на оброблення персональних даних, інших угод і договорів (див. детальніше розділ 5. Політики).

(3) незалежно від місця, в якому ми зберігаємо або обробляємо ваші Персональні дані.

2. ЯКІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ МИ ЗБИРАЄМО ТА ОБРОБЛЯЄМО

2.1 Ми збираємо та обробляємо такі категорії Персональних даних:

(1) Надані дані: дані, які ви нам надаєте. Ви надаєте дані, під час реєстрації в Сервісі, коли заповнюєте форми в Сервісі, або спілкуєтеся з нами, наприклад, електронною поштою, телефоном, у месенджерах або соціальних мережах. Коли ви пишете або телефонуєте нам, ми ведемо запис таких повідомлень.

(2) Дані про використання: дані, які ми збираємо автоматично. Ми збираємо певну інформацію автоматично, коли ви відвідуєте, використовуєте Сервіс або здійснюєте переміщення ним.

(3) Дані третіх осіб: дані, які ми збираємо у третіх осіб. Ми можемо отримувати дані про вас з інших джерел, зокрема від третіх осіб, які допомагають нам оновлювати, розширювати й аналізувати наявні у нас дані; запобігати або виявляти випадки шахрайства; обробляти платежі; або аналізувати, як ви використовуєте Сервіс.

Для того, щоб більше дізнатися про те, які Персональні дані ми збираємо та обробляємо за кожною категорією Персональних даних, дивіться Додаток № 01 до Політики.

3. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ

3.1 Ми обробляємо персональні дані з метою: (1) пов'язаною із належним функціонуванням Сервісу, зокрема коли ми надаємо вам послуги та/або ви надаєте послуги нам (2) укладення договорів і угод та виконанням умов укладених договорів та угод, (3) у випадках, передбачених чинним законодавством Угорщини або іншими нормативними актами, що регламентують умови оброблення Персональних даних, а також (4) в інших цілях.

3.2 Ми обробляємо персональні дані, керуючись такими правовими підставами:

(1) Згода: ми обробляємо ваші Персональні дані, на підставі вашої конкретної згоди на обробку ваших Персональних даних для певної мети.

(2) Законні інтереси: ми обробляємо ваші Персональні дані, коли це розумно необхідно для досягнення наших законних ділових інтересів.

(3) Виконання договору: ми обробляємо ваші Персональні дані, коли це необхідно для виконання умов укладеного з нами договору.

(4) Юридичні зобов'язання: ми обробляємо ваші Персональні дані, коли це вимагається згідно із законом для дотримання чинного законодавства, урядових запитів, судового розгляду, постанови суду або судового процесу, наприклад, у відповідь на постанову суду або повістку до суду (в тому числі у відповідь на вимоги органів державної влади щодо дотримання вимог національної безпеки або правоохоронних органів).

Для того, щоб ознайомитися з переліком конкретних цілей обробки Персональних даних, правовими підставами такої обробки, а також категоріями оброблюваних Персональних даних, дивіться Додаток № 03 до Політики.

4. ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ДАНИХ

4.1 Суб'єкти даних мають права, включаючи: (1) право доступу, (2) право на уточнення даних, (3) право на видалення даних (право бути забутим), (4) право на обмеження обробки, (5) право на перенесення даних, (6) право на заперечення, а також (7) іншими правами, передбаченими чинним законодавством Угорщини чи іншими нормативними актами, що регламентують умови обробки Персональних даних, або Політикою.

4.2 Суб'єкти даних або їхні представники мають право скористатися своїми правами шляхом надсилання запиту за реквізитами, зазначеними в розділі А. Політики, або іншим способом, передбаченим Політикою.

4.3 У разі, якщо ми не можемо визначити Суб'єкта даних, який направив запит, ми можемо запросити додаткові відомості, що дозволяють нам визначити Суб'єкта даних, наприклад, відомості, що підтверджують участь Суб'єкта даних у відносинах з Компанією (номер договору, дата укладення договору або інші відомості), або відомості, які іншим чином підтверджують факт обробки Компанією Персональних даних Суб'єкта даних.

4.4 Ми маємо право відхилити запит, якщо це передбачено або вимагається відповідно до законодавства Угорщини, або законодавчими вимогами, яких повинні дотримуватися треті особи, з якими ми співпрацюємо. Ми вкажемо у відповіді підстави для відхилення.

4.5 Ви маєте право подати до наглядового органу скаргу на нашу відмову до місцевого органу з нагляду та захисту даних.

Для того, щоб ознайомитися з повним переліком прав Суб'єктів даних, їх змістом, дивись Додаток № 04 до Політики.

5. НАДАННЯ (РОЗКРИТТЯ) ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

5.1 Ми надаємо (розкриваємо) Персональні дані третім особам: (1) компетентним органам, (2) Продавцям, (3) постачальникам, включно з партнерами, підрядниками або агентами, які надають послуги нам або від нашого імені та потребують доступу до такої інформації з метою виконання зобов'язань, а також (4) покупцям бізнесу / активів Компанії.

5.2 Приймаючи Політику і надаючи нам свої Персональні дані, ви погоджуєтеся на таке надання (розкриття) Персональних даних. Якщо ви не згодні на таке надання (розкриття) Персональних даних, ви не зможете користуватися Сервісом.

Для того, щоб ознайомитися з переліком третіх осіб, яким ми надаємо (розкриваємо) Персональні дані, з категоріями Персональних даних, що надаються, а також з особливостями обробки таких Персональних даних третіми особами, дивись Додаток № 05 до Політики.

6. ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1 Ми зберігаємо ваші Персональні дані протягом строків, зазначених у Додатку № 06 до Політики. Більш тривалий термін зберігання може бути передбачений чинним законодавством Угорщини або іншими нормативними актами, що регламентують умови обробки Персональних даних.

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ТРЕТІ КРАЇНИ

7.1 Країни, в які ми або треті особи, з якими ми взаємодіємо, передаємо ваші Персональні дані, можуть не мати такого ж законодавства про захист даних, як у вашій юрисдикції. У цих випадках ми вживаємо розумних заходів безпеки, передбачених чинним законодавством, щоб забезпечити належний захист ваших даних під час їх передачі за межі вашої юрисдикції.

7.2 Приймаючи Політику та надаючи нам свої Персональні дані, ви погоджуєтесь на таку передачу. Якщо ви не згодні на таку передачу Персональних даних, ви не зможете користуватися Сервісом.

7.3 Якщо Європейська економічна зона (ЄЕЗ) є вашою юрисдикцією, ми можемо передавати ваші дані за межі ЄЕЗ з метою виконання договору/угоди з вами. Коли ми здійснюємо таку передачу даних, ми: (1) виконуємо свої правові та нормативні зобов'язання; (2) вживаємо відповідні запобіжні заходи, як-от виконання стандартних договірних положень про захист Персональних даних. Ми вживемо всіх заходів, необхідних для забезпечення безпечної обробки ваших даних відповідно до Політики.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

8.1 Сервіс призначений для широкої аудиторії і може бути використаний неповнолітніми. Неповнолітні можуть отримати доступ до деяких загальнодоступних функцій Сервісу та його змісту без надання нам Персональних даних. Однак неповнолітні, які бажають отримати доступ до всього змісту і функціональних можливостей Сервісу, повинні зареєструватися. Реєстрація передбачає збір певних Персональних даних. Ми можемо попросити вас надати нам інформацію та документи, що підтверджують вік. Якщо ви неповнолітній, ми можемо вимагати надати нам документи, що підтверджують вихід з-під батьківського піклування або юридичну згоду вашого батька чи іншого законного представника.

8.2 Крім того, ми використовуємо певні технології, такі як файли cookie (розділ 11. Політики), для автоматичного збору інформації про наших Користувачів (Покупців) (включно з неповнолітніми) під час відвідування або використання Сервісу. Ми збираємо, обробляємо, зберігаємо і розкриваємо дані неповнолітніх у порядку, передбаченому Політикою.

Якщо ви є батьком або іншим законним представником дитини, і вам стало відомо, що ваша дитина надала нам Персональні дані, зв'яжіться з нами за адресою, вказаною в розділі А. Політики.

9. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1 Ми використовуємо відповідні фізичні, електронні, управлінські та технічні засоби захисту, що забезпечують безпеку всіх Персональних даних, які ми обробляємо. Однак ми не можемо забезпечити або гарантувати повну (абсолютну) безпеку ваших Персональних даних, які ви передаєте Сервісу. Незважаючи на те, що ми робимо все можливе для захисту ваших Персональних даних, вам слід відповідально підійти до передачі Персональних даних Сервісу. Будь ласка, користуйтеся Сервісом тільки в безпечному середовищі: наприклад, використовуйте засоби мережевого захисту, обирайте провайдера, який шифрує трафік тощо.

10. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

10.1 Ми не використовуємо автоматизоване прийняття рішень, включно зі створенням профілів Користувачів, на основі Персональних даних.

11. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE ТА ІНШИХ АНАЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

11.1. Докладніше про те, як ми використовуємо файли cookie та інші аналогічні технології і як ви можете керувати та/або відмовитися від використання таких технологій, ви можете дізнатися в Політику використання файлів cookie

12. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ

12.1 Ми маємо право в будь-який момент змінити Політику. Будь-які зміни, які ми вносимо до Політики, набувають чинності з дати опублікування Політики в новій редакції. Кожна нова редакція замінює будь-яку попередню редакцію Політики. Рекомендуємо часто переглядати Політику, щоб знати, як ми збираємо, обробляємо та захищаємо ваші Персональні дані.

Додаток №01

до Політики щодо обробки персональних даних

КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ЗБИРАЮТЬСЯ ТА ОБРОБЛЯЮТЬСЯ

Дані, що надаються:

Тип даних

Дані, що обробляються

Інформація, необхідна для взаємодії

ім'я, контактний номер телефону та/або адресу електронної пошти

Контактні та персональні дані

ім'я, дата народження, мова спілкування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса доставки, якою може бути місце проживання та/або місце роботи

Дані посвідчення особи

копії документів, що посвідчують особу, як-от паспорт, посвідчення особи громадянина, водійські права; документи, що підтверджують вік; дані зазначених документів: повне ім'я (прізвище, ім'я, по батькові, якщо є), серія, номер, стать, громадянство (підданство), дата й місце народження, коли, де та ким видано, строк дії (за наявності)

Фінансова інформація

дані банківського рахунку, платіжного засобу, (за запитом, наприклад, для здійснення платежу або повернення грошових коштів)

Дані облікового запису в Сервісі

ім'я Користувача, пароль, налаштування та вподобання облікового запису, контент, розміщений Користувачем в обліковому записі

Дані Продавця

повне ім'я (прізвище, ім'я, по батькові, якщо є), дані документа, що посвідчує особу: серія, номер, стать, громадянство (підданство), дата й місце народження, коли, де й ким виданий, строк дії (за наявності); мова спілкування, зображення (фотографія); адреса реєстрації, адреса фактичного місця проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, ідентифікаційний номер платника податків (або аналогічний номер)

Дані співробітників/ колишніх співробітників Flowwow

повне ім'я (прізвище, ім'я, по батькові, якщо є), дані документа, що посвідчує особу: серія, номер, стать, громадянство (підданство), дата й місце народження, коли, де й ким виданий, строк дії (за наявності), зображення (фотокартка), адреса реєстрації, адреса фактичного місця проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, ідентифікаційний номер платника податків (або аналогічний номер), банківські реквізити, відомості про освіту, кваліфікацію, професійне навчання та підвищення кваліфікації, сімейний стан, наявність дітей

Дані кандидатів на заміщення вакантних посад Flowwow

повне ім'я (прізвище, ім'я, по батькові, якщо є), місце проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, відомості про освіту, досвід роботи та кваліфікацію, інші дані, зазначені кандидатами в резюме та супровідних листах

Дані фізичних осіб, які перебувають або перебували в цивільно-правових відносинах з Flowwow

повне ім'я (прізвище, ім'я, по батькові, якщо є), дані документа, що посвідчує особу: серія, номер, стать, громадянство (підданство), дата й місце народження, коли, де й ким виданий, строк дії (за наявності), зображення (фотографія), адреса реєстрації, адреса фактичного місця проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, ідентифікаційний номер платника податків (або аналогічний номер), банківські реквізити

Дані представників/ співробітників контрагентів Flowwow

повне ім'я (прізвище, ім'я, по батькові, якщо є), службовий номер телефону, службова адреса електронної пошти, найменування роботодавця, місце знаходження роботодавця, найменування займаної позиції/посади

Додаткова інформація

інформація про відкриття електронних листів і перехід за посиланнями в них; запис телефонних розмов, збережені листування

Інформація про неповнолітню особу

повне ім'я (прізвище, ім'я, по батькові, якщо є), дані, зазначені в згоді або запиті

Дані про використання

Журнал і дані про використання

інформація про системи та пристрої, що використовуються для доступу до Сервісу, включно з IP-адресою, типом і версією операційної системи, типом, версією та налаштуваннями браузера, мовними налаштуваннями, налаштуваннями часового поясу, типом і ідентифікаторами пристроїв; інформація про мобільну мережу, про операційну систему мобільного телефону, тип і версію браузера мобільного пристрою, про поточне місцеположення, геолокація, посилання у форматі URL; інформація про використання: наприклад, час входу на Сайт і виходу, про відвідані сторінки й функції, технічна інформація, технічні дані про використання Сайту, технічна інформація, зазначена в Сервісі, наприклад, про швидкість доступу до Інтернету; інформація про відвідування Сервісу, включно з повною URL-адресою переходів на сайти, через них і з них (включно з датою та часом), інформацію про події пристрою (наприклад, системна активність, звіти про помилки та налаштування обладнання); інформація про використання мобільних додатків, включно з інформацією, яку ви переглядаєте в наших мобільних додатках, а також датою та часом її перегляду; інформація для полегшення використання Сервісу (зокрема, для надання доступу до сторонніх веб-сайтів і сервісів), така як запити URL, IP-адреси призначення або відомості про конфігурацію пристрою; сторінки, які ви переглядаєте або які запитуєте у пошуку, час відгуку сторінки, помилки завантаження, тривалість відвідування сторінок, інформація про взаємодію зі сторінкою (прокручування, натискання на кнопку "Додати")

Інформація, отримана з ІТ-систем

інформація систем/журналів обліку доступу (наприклад, під час відвідування офісів), автоматичного моніторингу наших веб-сайтів і технічних систем, таких як наші комп'ютерні мережі та з'єднання, системи відеоспостереження та контролю доступу, системи зв'язку, системи електронної пошти та обміну миттєвими повідомленнями

Інформація, що збирається за допомогою файлів cookie та інших аналогічних технологій

інформацію про використання файлів cookie та інших аналогічних технологій можна знайти в розділі 11. Політики

Дані третіх осіб

Сторонні послуги

ми збираємо інформацію через сторонні сервіси, включаючи: Google Ads, Google Analytics, Firebase, Adjust з метою показу таргетованої реклами, персоналізованого контенту та аналітики

Інформація, яку ми збираємо з інших джерел

інформація від третіх осіб, яка допомагає нам боротися з шахрайством, надавати послуги або відноситься до вашої взаємодії, включаючи ваше спілкування між окремими особами, організаціями, потенційними Користувачами та іншими зацікавленими сторонами, отримана від компаній, які збирають об'єднану інформацію і діляться нею з нами. Інформація від придбаних нами компаній

Додаток №02
до Політики щодо обробки персональних даних

СУБ'ЄКТИ ДАНИХ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ СУБ'ЄКТІВ ДАНИХ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ

Суб'єкти даних

Персональні дані, що обробляються

Покупці, зокрема неповнолітні

(1) Надані дані: контактні та персональні дані, фінансова інформація (за запитом), дані облікового запису на Сервісі, додаткова інформація, інформація про неповнолітню особу, у разі коли Покупець є неповнолітньою особою

(2) Дані про використання

(3) Дані третіх осіб

Продавці

(1) Надані дані: дані Продавця, фінансова інформація, дані облікового запису в Сервісі, додаткова інформація

(2) Дані про використання

(3) Дані третіх осіб

Одержувачі

(1) Надані дані: контактні та персональні дані, додаткова інформація

Потенційні Користувачі (ви реєструєтеся в Сервісі, але далі не використовуєте Сервіс)

(1) Надані дані: контактні та персональні дані, дані облікового запису в Сервісі, додаткова інформація, інформація про неповнолітню особу, у разі коли потенційний Користувач (Покупець) є неповнолітньою особою

(2) Дані про використання

(3) Дані третіх осіб

Співробітники/колишні співробітники Flowwow

(1) Надані дані: дані співробітників/колишніх співробітників Flowwow

Кандидати на вакантні посади Flowwow

(1) Надані дані: дані кандидатів на заміщення вакантних посад Flowwow

Фізичні особи, які перебувають або перебували в цивільно-правових відносинах з Flowwow

(1) Надані дані: дані фізичних осіб, які перебувають або перебували в цивільно-правових відносинах з Flowwow

Представники/ співробітники контрагентів Flowwow

(1) Надані дані: дані представників/співробітників контрагентів Flowwow

Учасники програм лояльності

(1) Надані дані: контактні та персональні дані, фінансова інформація (за запитом), дані облікового запису в Сервісі, додаткова інформація, інформація про неповнолітню особу, у разі коли Покупець є неповнолітньою особою

(2) Дані про використання

(3) Дані третіх осіб

Батьки неповнолітніх осіб

(1) Надані дані: інформація про неповнолітню особу

Акціонери та засновники Flowwow

(1) Надані дані: контактні та персональні дані, дані посвідчення особи

Фізичні особи, які звернулися до Flowwow із запитами, повідомленнями, заявами, скаргами, пропозиціями з використанням контактної інформації або засобів збору зворотного зв'язку

(1) Надані дані: контактні та персональні дані, у рідкісних випадках дані посвідчення особи

Фізичні особи, які беруть участь в інтерв'ю, опитуваннях, аналітичних та маркетингових дослідженнях за тематикою діяльності Flowwow

(1) Надані дані: інформація, необхідна для взаємодії

Відвідувачі офісних майданчиків Flowwow

(1) Надані дані: інформація, необхідна для взаємодії

Додаток №03
до Політики щодо обробки персональних даних

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ. КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Цілі використання

Категорія даних

Правова основа

Створення (реєстрація), підтримання та управління обліковим записом у Сервісі. Реєстрація та подальша авторизація в Сервісі, зокрема реалізація функціоналу безшовної авторизації. Ідентифікація облікового запису в автоматизованих системах управління, зокрема CRM. Надсилання інформаційних повідомлень і push-повідомлень, пов'язаних із функціонуванням Сервісу (сервісні повідомлення)

Надані дані, Дані про використання

Виконання договору

Укладення договорів з Користувачами. Виконання умов договорів укладених з Користувачами, в т.ч. надання послуг, оплата послуг/замовлень, виконання та управління замовленнями, надання даних третім особам для виконання замовлення, комунікації в рамках виконання замовлень (інформування про статус замовлення, відповіді на запити, претензії, підтримка)

Надані дані

Виконання договору

Участь у програмах лояльності

Надані дані. Дані про використання. Дані третіх осіб

Виконання договору

Здійснення та виконання прав та обов'язків, що випливають із трудових відносин

Надані дані

Выполнение договора и юридические обязательства.

Направлення рекламних/ маркетингових повідомлень. Надання таргетованої реклами, використовуючи файли cookie, а також інші аналогічні технології

Надані дані. Дані про використання. Дані третіх осіб

Згода

Проведення рекламних/маркетингових акцій

Надані дані

Згода

Направлення інформації про зміни в умовах, політиках, угодах

Надані дані

Законні інтереси

Направлення інформації про нові продукти/послуги/сервіси/функції

Надані дані

Законні інтереси

Пошук і підбір кандидатів на вакантні посади Flowwow

Надані дані

Законні інтереси

Проведення досліджень та опитувань. Запит і розміщення відгуків

Надані дані

Законні інтереси

Розробка нових функцій, створення нових продуктів/сервісів і пропозицій

Надані дані. Дані про використання

Законні інтереси

Збір, обробка та подання статистичних даних та інших досліджень на основі знеособлених Персональних даних

Надані дані. Дані про використання. Дані третіх осіб

Законні інтереси

Укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів з третіми особами

Надані дані

Законні інтереси

Здійснення діяльності, передбаченої статутними документами Flowwow

Надані дані

Законні інтереси

Запобігання неправомірним діям, зокрема шахрайству. Покращення методів боротьби з шахрайством

Надані дані. Дані про використання. Дані третіх осіб

Законні інтереси

(1) Оцінка та підвищення якості послуг, що надаються.

(2) Виявлення та запобігання технічним проблемам Сервісу.

(3) Керування Сервісом у контексті внутрішньої діяльності, включно з пошуком і усуненням несправностей, аналізом даних, тестуванням, дослідженнями, статистикою та опитуваннями.

(4) Підтримка оптимальної роботи Сервісу.

(5) Підтримка безпеки та надійності Сервісу.

Надані дані. Дані про використання. Дані третіх осіб

Законні інтереси

(1) Надання відповідей під час правових, регуляторних, арбітражних процедур.

(2) Надання відповідей на запити про надання інформації, які надходять від органів державної влади або інших третіх осіб.

(3) Запобігання заподіянню шкоди, згідно з вимогами закону.

Надані дані. Дані про використання

Юридичні зобовʼязання

Додаток № 04

до Політики щодо обробки персональних даних

ПРАВА СУБЪЕКТОВ ДАННЫХ

Право

Що ви маєте право робити

Як здійснити право

Доступу до Персональних даних

(1) Отримати підтвердження, якщо ми обробляємо ваші Персональні дані;

(2) Отримати доступ до своїх Персональних даних та інформацію про те, як ми використовуємо ваші Персональні дані.

Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою, вказаною в розділі А. Політики

Виправити неточні дані

Вимагати виправлення будь-яких неповних або неточних Персональних даних про вас

Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою, вказаною в розділі А. Політики

Заперечувати проти обробки

Заперечувати проти обробки ваших Персональних даних, якщо ми обробляємо їх у власних законних інтересах

Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою, вказаною в розділі А. Політики

Вимагати зробити дані переносимими

За певних обставин вимагати, щоб ми надали вам копію ваших Персональних даних у структурованому, широко використовуваному форматі, який можна зчитувати з комп'ютера

Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою, вказаною в розділі А. Політики

Видалити дані

За певних обставин вимагати, щоб ми видалили ваші Персональні дані. Наприклад, якщо вони нам більше не потрібні або ви відкликаєте свою згоду, яка послужила підставою для обробки даних

Скористайтеся функціоналом свого облікового запису для видалення ваших Персональних даних. З використанням функціоналу свого облікового запису, ви можете відмовитися від розсилки рекламних/маркетингових повідомлень електронною поштою. Або, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою, вказаною в розділі А. Політики.

Відкликати згоду на обробку даних

Відкликати згоду на обробку ваших Персональних даних

Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою, вказаною в розділі А. Політики

Обмежити обробку

Попросити обмежити або припинити збір, використання, обробку та (або) розкриття ваших Персональних даних

Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою, вказаною в розділі А. Політики

Відкликати згоду на отримання рекламних/ маркетингових повідомлень, надання таргетованої реклами

Відмовитися від отримання рекламної розсилки

Перейдіть за посиланням відмови від підписки в будь-якому нашому рекламному електронному листі. Відмовтеся від таргетованої реклами шляхом відмови від використання файлів cookie, як це передбачено розділом 11. Політики. Або, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою, вказаною в розділі А. Політики

Бути поінформованим про запобіжні заходи, яких ми вживаємо під час передачі Персональних даних до третіх країн або міжнародної організації

Запитайте нас про ці заходи

Будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою, вказаною в розділі А. Політики

Подавати скарги

Поскаржитися до органу з нагляду за дотриманням законодавства про захист персональних даних на збір і використання нами ваших Персональних даних

Будь ласка, зв'яжіться з вашим місцевим наглядовим органом

Додаток №05

до Політики щодо обробки персональних даних

ТРЕТІ ОСОБИ, ЯКИМ МИ НАДАЄМО (РОЗКРИВАЄМО) ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

1. Компетентні органи.

1.1 Ми передаємо і розкриваємо Надані дані, Дані про використання і Дані третіх осіб. Персональні дані надаються за запитом, а також відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Продавці.

2.1 Ми передаємо і розкриваємо Надані дані Покупців, з метою виконання Продавцем своїх зобов'язань за договорами з Покупцями.

3. Постачальники.

3.1 Постачальники послуг з прийому платежів і виставлення інвойсів.

3.1.1 Ми передаємо і розкриваємо Надані дані Постачальникам послуг з прийому платежів і виставлення інвойсів тільки в тому випадку, якщо вони їх запитують. Якщо ви не використовуєте Постачальників послуг з приймання платежів і виставлення інвойсів у Сервісі, ми не будемо ділитися з ними Наданими даними.

3.1.2 Ми не збираємо і не зберігаємо дані вашої банківської картки. Ви надаєте цю інформацію нашим Постачальникам послуг з прийому платежів і виставлення інвойсів. Те, як вони використовують Надані дані для обробки платежів, регулюється їхньою політикою конфіденційності.

Сервіс

Постачальник

Мета використання

Де можна ознайомитися з політикою конфіденційності Сервісу (якщо вона існує)

Stripe

Stripe, Inc., Адреса: Бульвар Ойстер-Пойнт, 354Ю, Південний Сан-Франциско, Каліфорнія, 94080, США

Приймання платежів

https://stripe.com/privacy

Райффайзен Банк

Raiffeisen Bank Zrt., Адреса: Угорщина, 1133 м. Будапешт, Váci út 116-118.

Відправлення платежів

https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-tajekoztato

Zen.com

UAB “ZEN.COM”, Адреса: Львово м. 25-104, LT-09320, Вільнюс, Литовська Республіка

Відправлення платежів

https://www.zen.com/privacy-policy/

Revolut Business

Revolut Ltd. 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD

Відправлення платежів

https://www.revolut.com/privacy-policy/

Szamlazz

KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/D

Виставлення інвойсів

https://www.szamlazz.hu/szamla/

3.2 Постачальники послуг зі зберігання даних.

3.2.1 Ми зберігаємо Надані дані, Дані про використання та Дані третіх осіб у центрі обробки даних компанії Amazon Web Services (Франкфурт, Німеччина):

Сервіс

Постачальник

Використання

Де можна ознайомитися з політикою конфіденційності Сервісу (якщо вона існує)

Amazon Web Services

Amazon Web Services EMEA SARL, Адреса: 38 Авеню Джона Ф. Кенеді, L-1855, Люксембург.

Зберігання даних

https://aws.amazon.com/ru/privacy/

3.3. Постачальник послуг зв'язку.

3.3.1 Ми передаємо і розкриваємо Надані дані Постачальникам послуг зв'язку.

Сервіс

Постачальник

Використання

Де можна ознайомитися з політикою конфіденційності Сервісу (якщо вона існує)

SMS Works

SMS Works Ltd., Адреса: Дім Святого Брендона, Грейт-Джордж-стріт, 29, Брістоль, BS1 5QT.

Обмін сервісними текстовими повідомленнями

https://thesmsworks.co.uk/privacy

Mensagia

Sinergyne Global Communications, SL, Адреса: Площа Марш–де-Камп, 17, 17001 Жирона.

Обмін сервісними текстовими повідомленнями

https://mensagia.com/legal#privacidad

Twilio MessagingX

Twilio Ireland Limited,: Адреса: 3 Dublin Landings, Набережна North Wall, Дублін 1, Ірландія.

Обмін сервісними текстовими повідомленнями

https://www.twilio.com/legal/privacy

Voximplant

Voximplant Inc., Адреса: 150 West 25th Street, RM 403 Нью-Йорк, Нью-Йорк 10001, Сполучені Штати Америки

Обмін сервісними голосовими повідомленнями

https://voximplant.com/legal/privacy

GetResponse

JSC GetResponse, Gdansk (80-309), Grunwaldzka 413

Надсилання email-повідомлень

https://www.getresponse.com/legal/privacy

3.4. Рекламні платформи та додатки:

3.4.1. Ми передаємо і розкриваємо Дані про використання. Платформи, які ми використовуємо для реклами, дають нам змогу оптимізувати та демонструвати рекламні оголошення, виходячи з даних про використання Сервісу, тобто відстежуючи Дані про використання, включно з файлами cookie.

Платформа

Google Ads

Мета використання

(1) відстеження дій Користувачів (Покупців) після того, як вони були перенаправлені в Сервіс, натиснувши на рекламне посилання в Google;

(2) вимірювання ефективності рекламних оголошень у Google з метою дослідження ринку та збору статистики, зокрема, щоб краще розуміти та показувати оголошення і зробити їх більш актуальними для Користувачів (Покупців).

Хто зберігає та обробляє дані

Google LLC, Адреса: 1600 Амфітеатр Паркуей, Маунтін-В'ю, Каліфорнія, 94043, США

Де можна ознайомитися з політикою конфіденційності Сервісу (якщо вона існує)

https://policies.google.com/privacy

Як можна відмовитися

з використанням інструкції на сторінці https://policies.google.com/technologies/ads, у розділі "Як управляти рекламними файлами cookie"

Платформа

Yandex Direct

Мета використання

(1) відстеження дій Користувачів (Покупців) після того, як вони перенаправлені в Сервіс, натиснувши на рекламу в Yandex;

(2) вимірювання ефективності Яндекс.Директ з метою дослідження ринку та збору статистики, зокрема, щоб краще розуміти та показувати оголошення і зробити їх більш актуальними для Користувачів (Покупців)

Хто зберігає та обробляє дані

Global DC Oy, Адреса: Морееникату 6, 04600 Мянтсяля, Фінляндія

Де можна ознайомитися з політикою конфіденційності Сервісу (якщо вона існує)

https://yandex.ru/legal/confidential/

Як можна відмовитися

Через налаштування вашого облікового запису в Яндекс

3.5 Маркетингові та аналітичні платформи.

3.5.1 Ми передаємо і розкриваємо Дані про використання, включно з файлами cookie, з метою веб-аналітики та мобільної аналітики, а також з метою персоналізації контенту в Сервісі: наприклад, щоб пропонувати вам не всі наші послуги, а тільки ті, які можуть вас зацікавити.

Платформа

Google Analytics; Firebase

Мета використання

(1) відстежувати відвідуваність Сервісу та поведінку Користувачів (Покупців) у Сервісі;

(2) аналізувати, як Користувачі (Покупці) використовують Сервіс, з метою поліпшення його роботи та управління розміщенням реклами відповідно до інтересів та вподобань

Хто зберігає та обробляє дані

Google LLC, Адреса: 1600 Амфітеатр Паркуей, Маунтін-В'ю, Каліфорнія, 94043, США

Де можна ознайомитися з політикою конфіденційності Сервісу (якщо вона існує)

https://policies.google.com/privacy

Як можна відмовитися

(1) для Google Analytics: шляхом встановлення розширення для браузера: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;

(2) для Firebase: шляхом зміни налаштувань пристрою, таких як налаштування реклами для мобільних застосунків

Платформа

BigQuery

Мета використання

Аналіз, зберігання, консолідація даних

Хто зберігає та обробляє дані

Google Cloud EMEA Limited, Адреса: 70 Набережна сера Джона Роджерсона, Дублін 2, Ірландія

Де можна ознайомитися з політикою конфіденційності Сервісу (якщо вона існує)

https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice

Як можна відмовитися

Дотримуйтесь інструкції: https://cloud.google.com/support/docs/close-account#delete_project

Платформа

Adjust

Мета використання

((1) відстежувати відвідуваність Сервісу та поведінку Користувачів (Покупців) у Сервісі;

(2) аналізувати, як Користувачі (Покупці) використовують Сервіс, з метою поліпшення його роботи та управління розміщенням реклами відповідно до інтересів та уподобань.

Хто зберігає та обробляє дані

Adjust GmbH: Адреса: Вулиця Саарбрюкер 37А 10405 Берлін, Німеччина

Де можна ознайомитися з політикою конфіденційності Сервісу (якщо вона існує)

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

Як можна відмовитися

https://www.adjust.com/forget-device/

Платформа

Yandex.Metrica

Мета використання

(1) відстежувати відвідуваність Сервісу та поведінку Користувачів (Покупців) у Сервісі;

(2) аналізувати, як Користувачі (Покупці) використовують Сервіс, з метою поліпшення його роботи та управління розміщенням реклами відповідно до інтересів та уподобань

Хто зберігає та обробляє дані

Global DC Oy, Адреса: Мореенікату 6, 04600 Мянтсяля, Фінляндія.

Де можна ознайомитися з політикою конфіденційності Сервісу (якщо вона існує)

https://yandex.ru/legal/confidential/

Як можна відмовитися

встановивши розширення для браузера: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html

3.6. Платформи розміщення відгуків. Ми передаємо Надані дані з метою запиту відгуків про роботу Сервісу.

Платформа

Trustpilot

Мета використання

Надсилання листа із запрошенням залишити відгук про роботу Сервісу

Хто зберігає та обробляє дані

Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, 1112 Copenhagen K, Denmark
CVR no.: 30276582.

Де можна ознайомитися з політикою конфіденційності Сервісу (якщо вона існує)

https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms

Як можна відмовитися

Написати на privacy@trustpilot.com або перейти за посиланням "відписатися" в листі

Платформа

Typeform

Мета використання

Запит відгуків про роботу Сервісу

Хто зберігає та обробляє дані

TYPEFORM SL, C/ Can Rabia 3-5, 4th floor, 08017 – Barcelona

Де можна ознайомитися з політикою конфіденційності (якщо вона існує).

https://www.typeform.com

Як можна відмовитися

https://www.typeform.com/help/a/right-to-rectification-360029665671/

4. Покупці бізнесу/активів Flowwow.

4.1 Ми передаємо і розкриваємо Надані дані і Дані про використання в зв'язку з будь-яким злиттям, поглинанням, продажем активів Flowwow, фінансуванням або придбанням всього або частини бізнесу/активів Flowwow іншою компанією, або під час переговорів про що-небудь з перерахованого.

5. Афілійовані компанії

5.1 Ми передаємо і розкриваємо Надані дані, Дані про використання і Дані третіх осіб афілійованим компаніям, якщо це необхідно для реалізації цілей, зазначених у Політиці.

6. Інші постачальники та партнери. Ми можемо передавати та розкривати Надані дані, Дані про використання та Дані третіх осіб іншим постачальникам і партнерам, з якими укладаємо договори на виконання цілей, зазначених у Політиці.

Додаток № 06

до Політики щодо обробки персональних даних

ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Суб'єкти даних

Термін зберігання Персональних даних

Покупці, в тому числі неповнолітні

Весь період використання Сервісу та протягом 96 місяців з моменту останнього використання Сервісу або виконання останнього замовлення, залежно від того, що настане пізніше

Продавці

Весь період використання Сервісу та протягом 96 місяців з моменту останнього використання Сервісу або виконання останнього замовлення, залежно від того, що настане пізніше

Одержувачі

96 місяців з моменту виконання останнього замовлення

Потенційні Користувачі (ви реєструєтеся в Сервісі, але далі не використовуєте Сервіс)

96 місяців з моменту реєстрації в Сервісі

Співробітники/колишні співробітники Flowwow

Строк дії трудового договору та протягом 96 місяців з моменту його розірвання, якщо триваліший строк не встановлений чинним законодавством Угорщини

Кандидати на вакантні посади Flowwow

Протягом 96 місяців з моменту отримання

Фізичні особи, які перебувають або перебували в цивільно-правових відносинах з Flowwow

Термін дії договору і протягом 96 місяців з моменту його розірвання, якщо більш тривалий термін не встановлений чинним законодавством Угорщини

Представники/ співробітники контрагентів Flowwow

Строк дії договору та протягом 96 місяців з моменту його розірвання

Учасники програм лояльності

96 місяців з моменту припинення участі в програмі лояльності

Батьки неповнолітніх осіб

Симетрично строку зберігання даних неповнолітньої особи

Акціонери та засновники Flowwow

Протягом строку збереження статусу акціонера/засновника та протягом 96 місяців з моменту втрати такого статусу

Физические лица, обратившиеся в Flowwow с запросами, сообщениями, заявлениями, жалобами, предложениями с использованием контактной информации или средств сбора обратной связи.

96 місяців з моменту припинення комунікації з такою особою

Фізичні особи, які беруть участь в інтерв'ю, опитуваннях, аналітичних і маркетингових дослідженнях за тематикою діяльності Flowwow

96 місяців з моменту отримання

Відвідувачі офісних майданчиків Flowwow

96 місяців з моменту отримання

Попередня версія документа: https://flowwow.com/docs/personal-data_en-till-24-10-23/